Hiển thị
  07/07/2017

CHO THUÊ MÁY CHIẾU PHỤC VỤ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, SỰ KIỆN

Hội nghị, hội thảo, sự kiện là nơi diễn ra các sự kiện, các cuộc trao đổi, các quyết định quan trọng vì vậy việc đầu tư vào trang trí, trang thiết bị phục vụ cho cuộc hội thảo, hội nghị, sự kiện đó là công việc bắt buộc để cuộc hội thảo quan trọng đó diễn