Hiển thị
  29/06/2017

CHO THUÊ THIẾT BỊ ÂM THANH ÁNH SÁNG

Ba Ngôi Sao - chuyên tổ chức sự kiện event, cho thuê âm thanh ánh sáng, cung cấp các thiết bị âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, theo chủ đề sự kiện, theo yêu cầu của từng tổ chức. Cho thuê âm thanh hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ khai trương khành thành...