Hiển thị
  22/09/2017

HỌP LỚP

Buổi hợp lớp hằng năm chính là lúc để mỗi chúng ta ôn lại kỷ niệm cũ, quên đi những lo lắng, bận rộn công việc, gia đình, được sống lại những tháng ngày học sinh vô lo vô nghĩ, hay ôn lại thời sinh viên trẻ trung với những dự đình hoài bão ấp ủ.