Hiển thị
  17/07/2017

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG

Tổ chức lễ khởi công, động thổ của các doanh nghiệp với các dự án đầu tư là một hoạt động rất quan trọng và không thể thiếu, tổ chức một buổi lễ thành công sẽ giúp bạn có niềm tin tốt đối với quá trình đầu tư, kinh doanh của công trình đó

  17/07/2017

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC SỰ KIỆN HỘI THẢO

Hội thảo là một sự kiện quan trọng của một doanh nghiệp, bởi vì thông qua buổi hội thảo này doanh nghiệp sẽ tiến hành kết nối, chia sẻ với đông đảo quan khách tham gia. Vì thế người làm sự kiện event hội thảo cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng và lên kế hoạc

  17/07/2017

“BỎ TÚI” 1 VÀI KINH NGHIỆM HAY TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO CÔNG TY

Để tổ chức sự kiện công ty mang lại hiệu quả Cách đơn giản nhất để đo lường chất lượng một sự kiện là nhìn vào những người tham dự. Khách mục tiêu phù hợp với sự kiện là những ai? Làm thế nào bảo đảm họ đến đông đủ?

  17/07/2017

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC SỰ KIỆN THÀNH CÔNG

Một văn phòng báo chí của một cơ quan, tổ chức được yêu cầu tổ chức nhiều loại sự kiện công cộng. Có những “sự kiện của giới truyền thông” – là những sự kiện mà báo giới được mời tham dự – và có những sự kiện khác mà giới truyền thông có hoặc không tham d

  17/07/2017

NHỮNG KINH NGHIỆM CẦN BIẾT KHI TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Người tổ chức sự kiện không chỉ lên thiết kế chương trình, liên hệ các công ty cần thiết, mà còn phải biết liên hệ tất cả khách hàng, khách mời…để biết thông tin chính xác và phải gắn bó với toàn bộ chương trình từ đầu đến cuối. Nếu chương trình bị thay đ